01656157676 suppport@warrior.vn
Làm chủ công việc kinh doanh của bạn ngay bây giờ Tìm hiểu thêm

XÂY DỰNG FUNNEL CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

 

CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN 

 

Xây Dựng Sẩn Phẩm Đầu Phễu.

Dựa theo sản phẩm chính của bạn muốn cung cấp cho khách hàng, chúng tôi sẽ xây dựng cho bạn sản phẩm đầu phễu hợp lý và hiệu quả nhất

Webinar & Live Stream .

Tư vấn cho doanh nghiệp bạn tạo ra 1 webinar hoặc live stream nhóm kín để đưa khách hàng vào sân chơi riêng của bạn ,nơi đó chỉ có bạn mới có quyền kiểm soát và dễ dàng chốt sale.

Upsell .

Giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm liên quan tới sản phẩm chính của bạn, đây là việc rất cần thiết của một funnel

h

Tạo Ra Nhiều Phễu Khác Nhau.

Liên tục tạo ra những funnel khác nhau để chúng tôi đo lường, biết được funnel nào hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo.

Phân Bổ Và Quảng Cáo.

Taget khách hàng là điều quan trong nhất quyết định việc thành công của một funnel, chính vì vậy chúng tôi chuẩn bị rất kỹ khi phân bổ của như taget nhóm khách hàng.

Duy Trì Và Chăm Sóc .

Khi chúng ta đã có danh sách khách hàng và phân loại danh sách đó, việc tiếp theo là tạo ra chuỗi những email hoặc cuộc gọi để chăm sóc nuôi dưỡng khách hàng.