Khóa học giúp bạn làm chủ Chat bot – công cụ tự động tương tác với khách hàng, thu hút nguồn khách hàng vô tận, tăng khả năng chốt đót hơn hàng và hỗ trợ dịch vụ khách hàng nhanh chóng, dễ dàng mà không tốn công sức.

Nội dung Khóa Học

QUAN TRỌNG: CÁC BÀI PHẢI HỌC
Chương 1: Nền Tảng Cơ Bản
Chương 2: Các Công Cụ Giúp Phát Triển Danh Sách Khách Hàng
Chương 3: Tự Động Hóa Chatbot
Chương 4: Thiết Lập Flow - Phần Quan Trọng Nhất Chatbot
Chương 5: Thiết Lập Và Quản Lý Chatbot Của Bạn

Giảng viên

Nguyễn Phước Vĩnh Hưng

Marketing Manager của Công ty Cổ phần Đào tạo Tư vấn Thương mại WARRIOR. Kinh nghiệm 5 năm kinh doanh online. Trực tiếp quản lý Marketing cho nhiều hệ thống kinh doanh online. * Message : Phản hồi trong 24h.

8 Các Khóa Học

+155 enrolled
Chưa Đăng Ký

Khóa Học Bao gồm

  • 69 Bài học