Những việc cần làm trước khi học:
+ Bước 1:
Tham gia vào nhóm Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/obs16
+ Bước 2: Kiểm tra email và kết nối với Coach
+ Bước 3: Bắt đầu học những bài học kỹ thuật nền tảng bên dưới trước khi tham gia học Live 7 Ngày.
*Lưu ý: Chương trình live được tổ chức 1 lần vào ngày 01 hằng tháng. Bạn cần tham gia đúng group Facebook của tháng.

Nội dung Khóa Học

Nội Dung Dành Cho Thành Viên VIP
Chương 1: Free Traffic - Nguồn Khách Hàng Miễn Phí
Chương 2: Paid Traffic - Nguồn Khách Hàng Trả Phí
Chương 3: Freebie - Cách Tạo Quà Tặng Tăng Tương Tác Với Khách Hàng
Chương 4: Landing Page - Chuyển Đổi & Lưu Trữ Khách Hàng
Chương 5: Bonus - Thiết Kế Ảnh & Video Chuyên Nghiệp
Quà Tặng Bundle Ebook
7 Ngày Thử Thách Với Kinh Doanh Online

Giảng viên

Khoa Nguyên

Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo - Tư vấn - Thương mại Warrior. Giảng viên chính thức Đại học trực tuyến. Kinh nghiệm 10 năm kinh doanh online. Cố vấn Marketing cho nhiều công ty với các ngành hàng khác nhau. Trực tiếp quản lý nhiều hệ thống kinh doanh online. * Message : Phản hồi trong 24h.

18 Các Khóa Học

+530 enrolled
Chưa Đăng Ký
1.997.000 ₫

Khóa Học Bao gồm

  • 40 Bài học