Cách cài đặt thanh toán affiliate

Là một affliate, khi thu nhập từ 2.000.000 trở lên, bạn sẽ được thanh toán vào tài khoản ngày 30 hàng tháng.

Các hình thức nhận thanh toán là chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng mà bạn cung cấp.

Để nhận được thanh toán từ Warrior, bạn hãy hoàn thành đẩy đủ thông tin thanh toán theo hướng dân sau đây nhé. 

1. Vào link: https://warrior.vn/affiliate/?tab=lifetime-customers

2. Điền đầy đủ thông tin trong các danh mục.

Powered by BetterDocs