Cài đặt thanh toán nhưng không có mã số thuế thì phải làm sao?

Học viên có thể bổ sung thông tin này sau, tuy nhiên bạn cần mã số thuế cá nhân để tham gia affiliate với Warrior.

Hoặc vào link https://masothue.vn/ và chọn Tra cứu mã số thuế cá nhân. Điền số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân vào ô Chứng minh thư và bấm Tra cứu.

Powered by BetterDocs