Chứng nhận hoàn thành khóa học

Tất cả các khóa học trên Warrior.vn đều cấp chứng nhận hoàn thành khóa học đối với những học viên hoàn thành tối thiểu từ 80% trở lên.

Học viên có thể nhận chứng nhận online (hoàn toàn miễn phí, học viên sẽ nhận được file ảnh chứng nhận gửi qua email học viên).

Powered by BetterDocs