Hướng dẫn đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu trên hệ thống Warrior dành cho học viên:

– Lần đầu tham gia học, kích hoạt thành công trên hệ thống Warrior.vn, hệ thống Warrior sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cập nhật mật khẩu mới.

– Đã và đang tham gia học, nhưng muốn đổi mật khẩu mới. Bạn đăng nhập tài khoản vào hệ thống Warrior, rê chuột vào chữ Warrior màu đỏ hiển thị góc phải, sau đó click vào nút Chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Cả 2 trường hợp trên, bạn vào phần Tài Khoản như hướng dẫn sau:

Điền mật khẩu mới vào 2 ô -> tiếp theo nhấn “Cập Nhật”

– Mật khẩu mới

– Nhập lại mật khẩu mới

Sau khi cập nhật những thông tin cần thiết, phù hợp với cá nhân, hệ thống Warrior sẽ cập nhật ngay lập tức cho bạn

Powered by BetterDocs