Tại sao khách hàng đăng ký nhưng không thấy hiển thị doanh thu?

Quy trình của để hiển thị doanh thu như sau: 

Chia sẻ link khóa học -> học viên đăng ký -> hiển thị đơn hàng -> học viên thanh toán -> tiền về ngân hàng -> tiền về Warrior -> hiển thị doanh thu affiliate.

Sau khi học viên thanh toán, sau khoảng 2 -3 ngày sẽ hiển thị doanh thu.

Powered by BetterDocs