Đăng Ký Tư vấn

Phí nộp đơn yêu cầu tư vấn là 1.000.000đ. Sau khi bạn đăng ký thành công, chúng tôi sẽ phản hồi lại sớm nhất.

Chỉ phục vụ 9 khách hàng/tháng. Phí đăng ký sẽ được hoàn lại nếu sử dụng dịch vụ.

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Đăng Ký Tư Vấn Infopreneur Mastery
  × 1
1.000.000
Tạm tính 1.000.000
Tổng 1.000.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng đúng nội dung chuyển khoản của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ được hoàn thành tự động

* Thanh toán này được bảo mật bởi cổng thanh toán hàng đầu thế giới - Stripe

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng tư.