Rút Tiền

Số tiền chưa thanh toán:
(Lưu ý: Bạn chỉ được thanh toán khi với số tiền từ 2.000.000đ)