Rút Tiền

Số tiền chưa thanh toán: [affiliate_earnings status=”unpaid”]
(Lưu ý: Bạn chỉ được thanh toán khi với số tiền từ 2.000.000đ)