Thiết Kế Đơn Giản Với Canva

Giảng viên

Khoa Nguyên

Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo - Tư vấn - Thương mại Warrior. Giảng viên chính thức Đại học trực tuyến. Kinh nghiệm 10 năm kinh doanh online. Cố vấn Marketing cho nhiều công ty với các ngành hàng khác nhau. Trực tiếp quản lý nhiều hệ thống kinh doanh online.

42 Các Khóa Học

+116 enrolled
Chưa Đăng Ký
Khóa học hiện chưa được mở bán

Khóa Học Bao gồm

  • 7 Bài học

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *